Nietzsche Friedrich: Antikrist

Marcus Tullius Cicero:

Immanuel Kant:

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu

Novotný David J, Lidové Noviny 24. 4.1997, k polemice k plakátu na Formanův film Lary Flynt versus lid:

Přidal Antonín , čas. Týden 3/96

Lucius Annaeus Seneca:

Sókratés:

Jonathan Swift:

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý

Publilius Syrus:

Dědicův pláč je jenom maskou pro smích

Rabíndranáth Thákur:

Oscar Wilde:

Pochvala znamená dveře k přátelství

Lucius Annaeus Seneca:

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš

latinské přísloví

Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město

Lao-c´ (Starý mistr):

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí

William Shakespeare:

Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího

Vincent Willem van Gogh:

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin

Jan Amos Komenský:

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest

Epiktétos z Hierapole:

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.

Publilius Syrus:

Dědicův pláč je jenom maskou pro smích

Victor Hugo:

Slovo má lehkost větru a sílu hromů

Julian Tuwim:

Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali

Benjamin Franklin:

Práce je otec štěstí