Romanův (ob) deník

Osobní poznámky pro potřeby autora, k nahlédnutí jeho nejbližším a pár přátelům

05. 04. 2003

Jak jsem vybíral fotoaparát

Jak jsem vybíral fotoaparát - IxusKlik

napsal: Roman Kantor [věčný odkaz][kategorie: osobní]


Archiv dle data

Archiv dle kategorií
Počítadlo: