Romanův (ob) deník

Osobní poznámky pro potřeby autora, k nahlédnutí jeho nejbližším a pár přátelům

09. 09. 2003

chvála internetu

Přesně před týdnem jsem obdržel první telefonát ze společnosti Golden Travel, pod záminkou provádění výzkumu jsem byl dotázán na místa mých posledních 3 dovolených. Shodou okolností jsem se právě vrátil z dovolené a v dobré víře jsem odpověděl, ačkoliv jinak na telefonické výzkumy neodpovídám. Dnes se ozval můj mobilní telefon znovu a milá paní mi oznámila, že pan ředitel osobně mě vybral a nabízí mi dovolenou na 4 různých místech, pozvánku k setkání v Olomouci dostanu poštou. Do vyhledávače jsem vložil Golden Travel a byl jsem přenesen na tuto stránku.
Díky internetu a autorům této stránky jsem si udělal představu o marketingu jmenované firmy. Jen škoda, že ne každý má možnost si rychle ověřit, s kým má tu čest.
Můj následující postup? Vyčkám na dopis a pak slušně požádám o vymazání svých dat z databáze společnosti.

napsal: roman [věčný odkaz][kategorie: web]


Archiv dle data

Archiv dle kategorií
Počítadlo: