Romanův (ob) deník

Osobní poznámky pro potřeby autora, k nahlédnutí jeho nejbližším a pár přátelům

13. 03. 2004

babička se uzdravuje


Babička se má čile k světu, bolesti nohy ustupují, začíná rehabilitovat, už se těšíme, až se vrátí domů.

napsal: roman [věčný odkaz][kategorie: osobní]


Archiv dle data

Archiv dle kategorií
Počítadlo: