Romanův (ob) deník

Osobní poznámky pro potřeby autora, k nahlédnutí jeho nejbližším a pár přátelům

23. 05. 2004

sněží

Sněží!! Hory na konci května se zabělely, zasypána byla i naše zahrada.


napsal: roman [věčný odkaz][kategorie: osobní]


Archiv dle data

Archiv dle kategorií
Počítadlo: