Romanův (ob) deník

Osobní poznámky pro potřeby autora, k nahlédnutí jeho nejbližším a pár přátelům

23. 10. 2004

slunečná sobota

Zastímco děti běhaly po arboretu, my doma jsme pokračovali po roce smile v terénních úpravách.
žluté chryzantémy ve slunci zářily.


já pracující na zahradě po roce

Janka nakládá kůru

Anička s námi na zahraděpozdní růže v podzimním slunci

napsal: roman [věčný odkaz][kategorie: orientační běh]


Archiv dle data

Archiv dle kategorií
Počítadlo: